Takácsné Csór Marianna

Igazságügyi logopédiai szakértő

 

Tanulmányok

 • Felsőfokú Óvónőképző Intézet, Kecskemét 1977

  Óvodapedagógus
 • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, Budapest 1982

  Gyógypedagógus - Logopédus tanár
 • Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Tudományi Kar Közoktatási Vezető szak 2000

  Logopédia és Közoktatás szakértő
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest 2005

  Pedagógia szakos bölcsész
 
 

Szakmai tapasztalat

Óvoda pedagógusként kezdtem a pedagógusi pályámat és 7 évig dolgoztam óvodában.

1983-tól a pedagógus munkámat már logopédusként folytattam. Állandó és rendszeres továbbképzések mellett az óvodás és az iskoláskorú gyermekek tiszta beszédének és a beszélt és az írott nyelv kommunikáció fejlesztésére specializálódtam. Dunaújvárosban, az önállóan megalakult Logopédiai Intézetben munkaközösség vezetőként irányítottam a szakmai munkát 1984-től. A logopédia minden szakterületén gyakorlatot szereztem. Így a pösze terápia mellett a dadogókkal és a diszlexiásokkal való korrekciós terápiában is elmélyedtem.

Érdekesnek és kihívásnak éreztem a beszédgondokkal küzdő felnőttek kezelését, ezért e szakterületen is dolgozom. 1987-től részmunkaidőben afáziás betegekkel foglalkozom a Szent Pantaleon Kórház Idegosztályán, 1995-től a Rehabilitációs Osztályon is. Az agyvérzéses betegek vizsgálata és kezelése segített megérteni, hogy milyen összefüggés van a beszédzavarok és életmód között. A stroke-t kapott betegeket már akutan, és a később, utókezelésként a rehabilitációs osztályon, logopédiai terápiában tudom részesíteni.

Bekapcsolódtam a házi felnőtt betegápolásba is. Így a rehabilitációs osztályról hazakerült betegekkel nem szakad meg a logopédiai kapcsolat. Megvalósulhat a hosszú távú beszéd rehabilitáció. Nagyon megszerettem a beszéd újra felépítő munkát is.

2013-ban a sikeres vizsga után mesterpedagógus lettem és folyamatosan járok kollégákhoz minősíteni.

Egyéb, szakmai munka

Tagja vagyok a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, a Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaságnak, valamint a Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesületének.

1989-es stroke-s tanulmánykötetben esetleírással számoltam be az afáziás betegekkel való foglalkozás tapasztalatairól.

2000-ben a dadogókhoz kapcsolódó, a szülőcsoport által szerzett tapasztalatokat adtam közre a Csendülj! Kiadvánnyal

2001-ben a stroke-s betegek kommunikációs készségeinek újraépítéséhez gyakorlati, útmutató könyvet (Beszélj bátran! címmel) szerkesztettem és adtam ki, konkrét, hasznos, gyakorlatokkal.

2010-óta igazságügyi logopédiai szakértőként vizsgálom és segítem az arra rászorulókat.

2013-ban az egyik volt dadogó tanítványom esetének feldolgozásában vállaltam irányító, szervező és konzultációs szerepet a „Csendültem!” kiadvány megjelenésével.

Célkitűzés

Logopédia szakterületemen azon gyermekeket és felnőtteket segítem terápiás munkával, akiknek a kommunikáció terén beszédhiba, beszédzavar, beszéd akadályozottság nehézségei vannak.

Kamaszkorúak és a fiatal felnőttek beszédtechnikai nehézségeinek oldását is vállalom, hogy képessé váljanak a kongruens közlésmódjuk kialakítására, alkalmazására.

Diszlexia veszélyeztetett, diszlexiás, és diszgráfiás gyerekek fejlesztésével, tanításával és a szülőket segítő tanácsadásban átadom több évtizedes tapasztalataimat.

Az afáziás betegekkel való logopédiai munkám tapasztalatait felhasználom a logopédiai prevenciós, ill. gyermekekkel való terápiás munkámban, továbbá az edukációs felvilágosító tevékenységben, a megbeszéléseknél.

Felsőfokú tanulmányokkal, rendszeres továbbképzésekkel, konferenciákon való részvétellel nyomon követen a logopédia szakterületén végbemenő fejlődést, változásokat, és törekszem a naprakész tájékozottság megszerzésére.

Hobbi

Maratonista futóvá váltam az elmúlt évek során. Vallom és aktívan cselekszem is, ami egy maratonista hitvallása. „Soha ne add fel!” A kitartás és az erőfeszítések egy –egy cél érdekében érték a számomra. A kitűzött céljainkat csak szorgalmas és kitartó munkával érhetjük el.

A jóga és az úszás szerves kiegészítője az aktív sportos életvitelemnek. A művészetek iránti érdeklődésemet az akvarell festészetben próbálgatom a képi megjelenítések széles lehetőségeinek tárházában megjeleníteni. Kiemelkedőnek tartom, a pontos, precíz, hosszantartó megfigyelés kreatív átformálását a képi megvalósításban.

Az alkotó kedv kiegészítő tevékenysége számomra még a kötés is. Szívesen kötök a családtagok számára ruházatokat és kiegészítőket. A saját alkotás feletti öröm az önértékelés és a kreatívitás egyre magasabb szintre jutását segíti.

Felnőtt festő kurzuson különböző festészeti technikákkal (akvarell, akril, olaj) ismerkedem és fejlesztem a képi kreativitásomat. Önálló kiállítás szervezése a terveim között szerepel.

2016-tól saját szövőszékeimen alkotok személyes és lakberendezési kiegészítőket, szőtteseket.

Médiamegjelenések

Publikációk

 • Csendülj Dadogó gyermekek szülő csoportja - 2000. Démoszthenész Egyesület
  könyvajánló

 • Beszélj Bátran Feladatgyüjtemény az afázia terápiájához - 2001. Médi Mix Kft. Dunaújváros
  könyvajánló

 • Tanulmányok az afázia témaköréből - 2005. Eötvös József Könyvkiadó
  Szerzők: Krasznárné Erdős Felicia, Feketéné Gacsó Mária
  Stroke-os tanulmánykötetben esetleírással számoltam be az afáziás betegekkel való foglalkozás tapasztalatairól.

 • Csendültem! Riport a dadogásomról - 2013. Ezoporta Kft.
  Szerző: Pozsonyi Ferenc
  2013-ban az egyik volt dadogó tanítványom esetének feldolgozásában vállaltam irányító, szervező és konzultációs szerepet a Csendültem! kiadvány megjelenésével

 • A logopédus szemével - 2014. Mezőföldi Élet

 • Beszélj Bátran Feladatgyűjtemény az afázia terápiájához - 2. átdolgozott, bővített kiadás 2015. - Bogárd és Vidéke Hírház

Képek a fehérvári előadásról

Témája a megkésett és az akadályozott beszédfejlődés jellemző tünetei, gyakorlati tapasztalatai és terápiás lehetőségei.Képek a dadogás konferenciáról

Témája az óvodás, a kisiskolás és a középiskolás korú dadogó gyermekek, tanulók kommunikációs nehézségeinek jellegzetességei, gyakorlati tapasztalatai és terápiás lehetőségei. A háttérben egy volt általános iskolai tanítvány látható, aki a konferencián a saját történetét feldolgozó könyvét is bemutatta.Következő előadás

2016. 03.06-án a Logopédia Világnapja alkalmából a helyi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium 10.a osztályos tanulóival beszédtechnikai foglalkozást tartottam logopédus kollegáknak.

 2018. 03. 06.

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézmény Konferenciája

 Agyi érkatasztrófán átesett betegek beszédtechnikai rehabilitációja - előadás

Riport a DunaújvárosTV honlapján és a Youtube-on.

 Futások

 2019. március 11. - Hír+

Az igazságügyi logopédiai szakértői vizsgálat célja

A logopédiai (olvasás és írás) vizsgálat eredményei alapján dönthető el, hogy fent állt-e korábban és jelenleg is a magyar, illetve idegen nyelvi tanulását nehezítő részképesség zavar. A diszlexia, a diszgráfia, illetve ezek maradványtünetei indokolhatják-e az idegen nyelvvel kapcsolatos, a felsőoktatási törvényben foglalt kedvezmények méltányossági alapon történő érvényesítését.

Az igazságügyi logopédiai szakértői vizsgálat rendkívül részletes. Korábbi tanulási teljesítményeket, vizsgálati véleményeket elemez, felméri a jelenlegi állapotot és az eredmények objektív értékelése után adja meg a szakvéleményt.

Törvényi háttér

 • A diszlexiás és diszgráfiás tanulók részére adható kedvezményeket a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szabályozza.

 • A felsőoktatási intézményekben tanuló fogyatékossággal élő hallgatók részére adható könnyítéseket a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény XIII. fejezet 49.§ (8) bekezdése tartalmazza. A felsőoktatási törvény értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala adja meg a felmentésekre a javaslatot, igazságügyi logopédiai szakértő előzetes szakvéleménye alapján.

 • A törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV.9.) kormányrendelet 62§ (1) bekezdése szerint „A fogyatékossággal élő hallgató kérelmére a felsőoktatási intézménynek a tanterv előírásaitól részben vagy egészében eltérő követelményeket kell megállapítania, illetve - figyelemmel az Nftv. 49. § (8) bekezdésére - azok teljesítésétől el kell tekintenie a (2)-(7) bekezdésben foglalt kedvezmények közül legalább egy, szükség szerint több kedvezmény biztosításával, ha a fogyatékosságot igazoló szakvélemény megállapításai alapján kedvezmény, illetve mentesség biztosítható a hallgató számára

Alkalmazott vizsgálati eljárás, alapvizsgálat

 • Exploráció, interjú: a tanulási nehézség előtörténetének feltárása, óvodás, kisiskolás évek, középiskolai és felsőbb iskolai teljesítmények területen. A korábbi bizonyítványok ellenőrzése;

 • Részletes olvasás - írás vizsgálat. A technika és a tartalmi összetevők részletes vizsgálata;

 • Nyelvi fejlettség, nyelvi percepció vizsgálata;

 • Szókincs vizsgálat.

Kiegészítő vizsgálat

 • Ranschburg-féle 25 szavas verbális szóemlékezet

 • R-2 figyelem vizsgálat

 • Álszó teszt

 • Raven intelligencia teszt

FestésFutásSzövés

Kapcsolat

Üzenetküldés